Jarrua asumiskustannusten nousulle - Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kuntavaalitavoitteet

Jarrua asumiskustannusten nousulle - Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kuntavaalitavoitteet

Julkaistu: 25.02.2021

Kunnissa päätetään monista merkittävistä asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Tulevat kuntavaalit avaavat kansalaisille jälleen mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkälaista asuntopolitiikkaa kunnassa harjoitetaan. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on julkaissut Tamperetta koskevat kuntavaalitavoitteensa.

Jarrua asumiskustannusten nousulle

Tampereella usean vuoden ajan vakaana säilynyt kaukolämmön hinta on jälleen lähtenyt nousuun. Lämmön hinnoittelussa kylmän ja lämpimän ajan riskiä on siirretty asiakkaalle kausitariffilla ja perusmaksujen korotuksilla. Vesimaksut kallistuvat vuosittain selvästi inflaatiokehitystä nopeammin ja kiinteistöiltä on ryhdytty perimään myös erillistä hulevesimaksua. Kiinteistöveroa on viimeksi nostettu vuodelle 2019 ja nyt Tampere on Pirkanmaan ankarimpia kiinteistöverottajia.

Kiinteistönomistajat ymmärtävät kuntatalouden vaikean tilanteen, mutta eivät hyväksy talouden paikkaamista asumisen kustannuksia kasvattamalla. Asumisen kallistuminen johtaa kaupunginkin kannalta lisääntyvään asumisen tukemisen tarpeeseen. Näin ollen kaupungin talousarviota laadittaessa tulisi pidättäytyä kiinteistöverojen korottamisesta. Myöskään energiayhtiöiden tai -liikelaitosten tuloutusta ei pitäisi kasvattaa siten, että energian hintaan syntyy korotuspaineita.

Tontinvuokrasopimusten uusiminen – kohti toimivampaa maapolitiikkaa

Kiinteistöliitto Pirkanmaa on jo vuosien ajan ehdottanut vuokrien porrasteisuutta uudistettaviin tontinvuokrasopimuksiin. Esimerkiksi Helsingissä tällaista käytäntöä on pidetty onnistuneena. Porrasteisuuden puute on aiheuttanut tyytymättömyyttä erityisesti vuoden 2018 hintavyöhykekarttojen käyttöönoton jälkeen. Kiinteistöliitto Pirkanmaa näkee, että muutaman vuoden porrastusviive leikkaisi yhtäkkistä vuokratason lisäpiikkiä ilman että se kuitenkaan olennaisesti vaikuttaisi kaupungin varautumiin vuokratuotto-odotuksiin.

Sujuvampaa tonttipolitiikkaa olisi myös se, että tontin vuokraajalla olisi mahdollisuus vuokratontin ostamiseen käypään hintaan. Kaupunki saisi myyntihinnan lisäksi kyseiseltä kiinteistöltä vuosittain tontin kiinteistöveron.

Tarkoituksenmukaiset energiatehokkuustavoitteet 

Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tavoitteena on saada Tampereesta hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisesti vastaava tavoite on asetettu vuoteen 2035. Tampereen asettama tavoite on kunnianhimoinen ja sinänsä kannatettava, mutta sen saavuttamiseksi vaaditaan tiivistä ja sitoutuvaa yhteistyötä kaupungin ja kiinteistönomistajien välillä.

Lue tästä kuntavaalitavoitteemme kokonaisuudessaan!

                                                                                                                                                                                                                                        

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.