Uudistunut tieliikennelaki voimaan 1.6.2020 – Miten jatkossa puututaan taloyhtiön pysäköintiongelmiin?

Uudistunut tieliikennelaki voimaan 1.6.2020 – Miten jatkossa puututaan taloyhtiön pysäköintiongelmiin?

Julkaistu: 02.07.2020

Kesäkuun alkupuolella saimme neuvonnassa yhteydenottoja jäsentaloyhtiöiltä liittyen tieliikennelain uudistukseen – monen kunnan pysäköinninvalvonnassa oli törmätty epätietoisuuteen siitä, onko taloyhtiön parkkialueella tapahtuneesta pysäköintivirheestä edelleen lain mukaan mahdollista määrätä pysäköintivirhemaksu kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä taikka valtuutuksesta. Tieliikennelain uudistuksessa laista poistettiin vanhan tieliikennelain 28 §:n 3 momentti, jonka mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Tämä aiheutti tulkinnanvaraisen tilanteen, jota lainvalmistelussa ei ollut huomattu ennakoida.

Usean kunnan pysäköinninvalvonta ilmoitti uuden tieliikennelain tultua voimaan, etteivät he tee säännöllistä valvontaa taloyhtiöiden alueella ennen kuin lainmuutoksen vaikutusten arviointi on saatu päätökseen. Selvää oli, että edelleen olisi mahdollista määrätä pysäköintivirhemaksu pelastustiellä tai maastossa tapahtuneesta lainvastaisesta pysäköinnistä, mutta muuhun taloyhtiön parkkialueella tapahtuneeseen virheelliseen pysäköintiin puuttuminen oli tulkinnanvaraista. Tämä ehti aiheuttaa monessa taloyhtiössä harmaita hiuksia siitä, muuttuuko yhtiöiden parkkialueet nyt villiksi länneksi, johon ei enää lainkaan voida puuttua kunnallisen pysäköinninvalvonnan avulla.

Tällä hetkellä tilanne näyttäisi kuitenkin olevan selkiytymässä: Saamamme tiedon mukaan esimerkiksi Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonta suorittaa yksityisellä alueella pysäköinninvalvontaa virka-apupyynnön mukaisesti ensinnäkin pelastusteillä sekä maastoalueilla, ja muiden alueiden kuin pelastusteiden ja maastoalueiden osalta kiinteistön omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus määrittää alue yleiseen käyttöön tarkoitetuksi tieksi, jolloin kunnallinen pysäköinninvalvonta voi valvoa pysäköintiä myös näillä alueilla liikennemerkkien mukaisesti. Tieksi määrittely voi tapahtua esimerkiksi asentamalla pihalle liikennemerkit, jotka ovat yksi tien tunnusmerkistöstä. On hyvä huomata, että tieliikennelain mukaan liikennemerkkien asentaminen yksityiselle alueelle edellyttää kunnan suostumusta. Lisätietoja asiasta kannattaa siis tiedustella oman kunnan pysäköinninvalvonnasta.  

Tutustu myös Suomen Kiinteistölehden kirjoituksen samasta aiheesta – artikkeliin on haastateltu mm. tieliikennelain päävalmistelijana toiminutta liikenneneuvos Kimmo Kiiskeä. Kirjoitukseen pääset tästä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.