Sosiaalipalveluiden huoli-ilmoitus tunnetaan yhä huonosti – uusi videokampanja lisää tietoisuutta

Sosiaalipalveluiden huoli-ilmoitus tunnetaan yhä huonosti – uusi videokampanja lisää tietoisuutta

Julkaistu: 12.01.2021

Sosiaalipalveluihin voi tehdä huoli-ilmoituksen, kun lapsen, aikuisen tai iäkkään henkilön huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta herää huoli. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys tuottivat yhteistyössä videokampanjan, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta vähän tunnetusta ilmoitusmenettelystä.

Arjessa tulee toisinaan vastaan tilanteita, jotka herättävät huolen toisen ihmisen pärjäämisestä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mistä apua voi pyytää, kun huoli herää esimerkiksi toisen ihmisen itsenäisestä asumisesta, turvallisuudesta, kaltoin kohtelusta tai elämänhallinnan haasteista.

Monesti apu vaikeaan tilanteeseen voisi löytyä heikosti tunnetun huoli-ilmoituksen avulla. Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen Kaisa Karvonen uskoo, että muistisairaat ovat yksi ihmisryhmä, jotka hyötyisivät huoli-ilmoituksen paremmasta tunnettuudesta.

"Moni ei tiedä mitä tehdä, kun muistisairas ihminen liikkuu yöpaita päällä pihalla keskellä päivää tai ei löydä rappukäytävästä omaan asuntoonsa. Hetkessä auttaminen on tärkeää, mutta tieto huolestuttavasta tilanteesta pitäisi saada myös välitettyä eteenpäin", Karvonen toteaa.

Monta nimeä samalle asialle

Ilmoittajan kannalta voi olla haastavaa, että huolen ilmoittamisesta käytetään useita eri nimiä. Ilmoituksen nimi voi asiayhteydestä riippuen olla ”yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi”, ”ilmoitus palvelutarpeen arvioimiseksi” tai ”huoli-ilmoitus”.

Ville Santalahti Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta muistuttaa, että tärkeintä on tarttua toimeen ja avata suunsa. Viranomaiset kyllä varmistavat, että tieto kulkeutuu oikeaan paikkaan.

"Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi soittamalla oman kunnan sosiaalipalveluihin. Pääasia on, että saattaa tiedon huolesta jollekin viranomaiselle, jos ei itse pysty auttamaan ja tilanne ei ole akuutti", Santalahti tiivistää.

Helpointa ilmoituksen tekeminen on, mikäli kunnan verkkosivuilta löytyy ilmoituksen tekemiseen valmis lomake. Kampanjan toteuttajatahot kannustavat kuntia jakamaan selkeitä ohjeita huoli-ilmoituksen tekemisestä.

Videokampanja rohkaisee ilmoittamaan

Normaalin käytöksen ja huolta herättävän käytöksen raja voi olla häilyvä. Moni myös kokee, ettei halua puuttua toisen ihmisen elämään. Huoli-ilmoituksen tekemistä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä menettelyn tarkoituksena on ensisijaisesti vain selvittää, onko ilmoituksessa mainitulla henkilöllä tarvetta avulle.

Viranomaistahoille ilmoituksen tekeminen on velvoite, mutta ilmoituksen voi tehdä kuka vain.

"Ilmoituksen voi tehdä huolestunut naapuri, ystävä, taloyhtiön hallituksen jäsen tai taloyhtiön isännöitsijä. Toisin sanoen kuka tahansa, joka on vilpittömästi huolestunut toisen ihmisen tilanteesta", selventää Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti, mutta ilmoittajan yhteystiedot otetaan viranomaisten toimesta ylös mahdollisten lisätietojen kysymistä varten. Joissakin tilanteissa voi olla myös järkevää käydä keskustelu ilmoituksen tekemisestä huolta herättäneen henkilön kanssa, jotta ilmoitus ei tule yllätyksenä.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen yhteistyössä tuottamassa videokampanjassa esitellään kolme erilaista tilannetta, joissa huoli-ilmoituksen tekeminen voi tulla kyseeseen.

Tutustu videoihin YouTubessa

Lataa korkearesoluutioiset videot osoitteesta: http://bit.ly/huoli-ilmoitushireslataus

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, suunnittelija Ville Santalahti, p. 050 559 0701, ville.santalahti@vasso.fi

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, hankevastaava Kaisa Karvonen, p. 040 353 3059, kaisa.karvonen@muistiturku.fi

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, toiminnanjohtaja Juuso Kallio, p. 050 330 7749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy VASSO Ab, on maakunnallinen organisaatio ja verkosto, joka kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluja. VASSO on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut. VASSO kuuluu koko maan kattavaan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus osaamiskeskustoiminnasta. Sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen yhdistys. Kaksikielisen toiminnan tavoitteena on tukea muistisairautta sairastavia henkilöitä, heidän läheisiään ja alan ammattihenkilöstöä. Yhdistyksen toiminta perustuu valtakunnallisen kattojärjestön Muistiliiton strategiaan ja sitä järjestetään koko Varsinais-Suomen alueella Salon seutua lukuun ottamatta.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on 1907 perustettu kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Jäsenkuntamme muodostuu pääasiallisesti asunto-osakeyhtiöistä (90 %), mutta jäsenistöömme kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä ja huoltoyhtiöitä. Jäsenenämme on yli 2.500 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.