Korjausavustuksiin 100 miljoonaa torjumaan korjausrakentamisen pudotusta

Korjausavustuksiin 100 miljoonaa torjumaan korjausrakentamisen pudotusta

Julkaistu: 12.09.2020

Suomen asuntokantaa on viime vuosina korjattu vuosittain yli kuudella miljardilla eurolla, mistä runsaat puolet ovat olleet asunto-osakeyhtiöihin tehtyjä, niiden omistajien rahoittamia korjauksia.

Koronakriisi on viivästyttänyt taloyhtiöiden korjaushankkeista päättämistä ja töiden aloittamista. Huomattavassa osassa Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneita taloyhtiöitä tämän vuoden varsinainen yhtiökokous oli vielä pitämättä elokuun puolivälissä. Myös korjaushankkeista päättäviä yhtiökokouksia on lykätty.  

Koronakriisi voi leikata tänä vuonna asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisesta peräti 300 - 400 miljoonaa euroa eli jopa 10 prosenttia. Koronakriisi tulee vähentämään korjausrakentamista myös pitkälle vuoteen 2021. 

Kiinteistöliitto esittää, että valtion vuoden 2021 talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa taloyhtiöiden korjausavustuksiin, millä saadaan aikaan noin miljardin euron korjauselvytys,  

Korjausavustuksilla uutta potkua korjauksiin, työllisyyteen ja ilmastotavoitteiden toteutukseen 

Taloyhtiöiden korjausavustukset ovat koeteltu keino vauhdittaa koronakriisin hidastamaa asuinrakennusten korjaamista. Korjausrakentamisen tukeminen vauhdittaa yksityisiä investointeja ja kasvattaa työvoimavaltaista kotimaista rakennustoimintaa. Korjaushankkeita suunnittelevat erityisesti pienet suunnittelutoimistot sekä toteuttavat pienet ja keskisuuret korjaamiseen erikoistuneet rakentajat. Työkustannusten osuus taloyhtiöiden korjauskustannuksista on noin puolet. 

Taloyhtiöille on saatavissa energia-avustus, mutta avustusehdoista johtuen sen käyttömahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Monet avustuksesta kiinnostuneet taloyhtiöt ovatkin pettyneet avustukseen. Energia-avustuksen hakeminen on työmäärältään ja oheiskustannuksiltaan raskasta, mikä käytännössä rajaa avustuksen vain kaikkein suurimpiin korjaushankkeisiin.  

Suunnitelmallista kiinteistönpitoa tuettava 

Varteenotettava tapa edistää asuinrakennusten kuntoa ja energiatehokkuutta on tukea suunnitteluavustuksilla taloyhtiöiden suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Avustusta tulisi myöntää kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten teettämiseen, esimerkiksi kymmenen prosenttia kustannuksista. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon tukeminen kohdentaisi korjaustoimintaa pidemmällä aikavälillä tarpeellisiin korjaushankkeisiin.  

Perusparannusten täytetakaus kaipaa laajemman remontin 

Lausuntopalautteen perusteella ympäristöministeriö päätti ottaa aikalisän asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausjärjestelmän uudistamisessa.  Pelkkä esitetty takausmaksun leikkaus olisi ollut riittämätön keino tehdä takauksesta toimiva järjestelmä. Kiinteistöliiton mielestä takausjärjestelmää tulee pikaisesti uudistaa korottamalla takauslainan osuutta hankkeen kokonaisrahoituksesta, alentamalla takausmaksua sekä keventämällä täytetakauksen hyväksymiselle asetettuja vakuusvaatimuksia. Koska takaukset hyväksyy valtion budjetin ulkopuolinen valtion asuntorahasto, eivät ne kasvata valtion menoja. 

Kotitalousvähennys taloyhtiöiden korjauksiin  

Kotitalousvähennys tulisi uudistaa kattamaan taloyhtiöiden kautta toteutettavat korjaushankkeet, joiden kustannukset osakkaat maksavat kertasuorituksina tai vastikkeissaan. Tätä on esittänyt mm. Energiatehokkuus-työryhmä vuonna 2019. Kotitaloudet ovat oppineet käyttämään vähennystä, joten sen ulottaminen taloyhtiöiden korjauksiin olisi helppo toteuttaa. 

Lisätiedot medialle: 

Harri Hiltunen, toimitusjohtaja 

Kiinteistöliitto 

Puh. 050 5511295 

Jukka Kero, pääekonomisti 

Kiinteistöliitto 

Puh. 050 5480231 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.