Isännöintipalkkioiden muutokset käsiteltävä taloyhtiön hallituksessa

Isännöintipalkkioiden muutokset käsiteltävä taloyhtiön hallituksessa

Julkaistu: 22.09.2023

Moni taloyhtiö saa syksyllä isännöintiyritykseltään esityksen hinnankorotuksesta. Taloyhtiössä hallituksen on tärkeää tiedostaa, että kyseessä on sopimusasia eikä yksipuolinen ilmoitusasia. Isännöinnin ostajana ja sopijaosapuolena taloyhtiön hallituksen täytyy käsitellä tullut esitys asianmukaisesti.

Palkkiot ovat osa sopimusta

Isännöintisopimuksessa sovitaan mitä palveluja isännöinti taloyhtiölle tuottaa sekä mitä taloyhtiö niistä isännöinnille maksaa. Maksettavat isännöintipalkkiot on sovittu taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken isännöintisopimuksessa. Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi tämä koskee myös isännöinnin erillisveloituksia.

Palkkioiden muuttaminen on sopimusasia, joten hintojen muutos vaatii molempien osapuolten hyväksynnän. Korotuksen suuruutta ja perusteiden uskottavuutta arvioitaessa kannattaa taloyhtiön hallituksen miettiä, ollaanko tyytyväisiä saatuun palveluun.

”Hyvästä isännöinnistä kannattaa maksaa, mutta huonoa ei pidä hyväksyä”, toteaa Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

Eettiset ohjeet ohjaavat

Helmikuun 2023 alussa voimaan tulleet uudet isännöinnin eettiset ohjeet korostavat avoimuutta sekä luovat perustan toimivalle yhteistyölle taloyhtiön ja isännöinnin kesken. Eettisten ohjeiden mukaisesti sopimusmuutokset (ml. hinnantarkistukset) hyväksytään kirjallisesti tai käsitellään hallituksessa ja kirjataan pöytäkirjaan.

Isännöintiliiton jäsenet sekä ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita.

”Taloyhtiön hallituksen kannattaa käydä oman isännöitsijän kanssa yhdessä läpi eettiset ohjeet ja niiden mukaiset menettelyt esimerkiksi hallituksen kokouksen yhteydessä”, korostaa Tossavainen.  

Yleiset sopimusehdot uudistumassa

Isännöintipalvelujen yleisten sopimusehtojen (ISE 2007) mukaan isännöintiyrityksen on annettava sopimushinnan tarkistusehdotus kirjallisesti taloyhtiölle riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistusajankohtaa. Ellei taloyhtiö hyväksy hinnantarkistusta, sen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti isännöintiyritykselle kuukauden kuluessa tarkistusehdotuksen saapumisesta. Sen jälkeen käynnistyvät mahdolliset hinnantarkistusneuvottelut.

Yleisten sopimusehtojen uudistustyö on parhaillaan käynnissä. Muutoksista neuvottelevat Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, RAKLI ja Isännöinnin Auktorisointi ISA. Isännöintipalvelujen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan vain, jos taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken siitä on sovittu.

Ohjeita taloyhtiön hallitukselle isännöintipalkkioiden muutosehdotuksen käsittelyä varten:

  1. Tarkista mitä isännöintisopimuksessa on sovittu palkkionkorotuksista.
  2. Arvioi korotusesityksen suuruutta ja isännöintipalkkioiden tasoa.
  3. Arvioi korotusesityksen perusteluja.
  4. Jos hinnankorotus perusteluineen on hyväksyttävissä, ilmoittakaa hyväksymisestä isännöintiyritykselle. Kirjatkaa päätös hallituksen pöytäkirjaan.
  5. Jos hallitus ei hyväksy korotuksen suuruutta, ilmoittakaa siitä isännöintiyritykselle ja käynnistäkää neuvottelut.
  6. Jos ette pääse asiasta yhteisymmärrykseen, varautukaa sopimuksen päättymiseen ja uuden isännöitsijän hankkimiseen.

Lisätiedot medialle:

Timo Tossavainen, yhteysjohtaja

Kiinteistöliitto

puh. 050 320 9464

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.