TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva kiinteistöyhdistys, joka kokoaa yhteen yli 2800 kiinteistönomistajajäsentä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tuottaa jäsenilleen neuvonta-, viestintä- ja koulutuspalveluita ja hoitaa myös kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon yhdessä 23:n muun alueellisen yhdistyksen kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaan tekee alueellista yhteistyötä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen jäsenistö koostuu lähes kokonaan rivi- ja kerrostalotyyppisistä asuinkiinteistöistä. Jäseninä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia omistus- ja vuokrakiinteistöjä. Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenistön pysyvyyteen ja jäsenmäärän kasvuun. Jäsenten pysyvyys ja uusien jäsenten hankinta varmistetaan laadukkaalla, monipuolisella ja helposti saavatalla palvelulla ja aktiivisella jäsenyyden markkinoinnilla. Jäsentyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti tehtävillä kyselyillä.  

Toimisto, henkilöstö ja hallinto

Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa Hallituskatu 11:ssa. Kiinteistöyhdistyksen toimisto palvelee jäseniään arkisin klo 9 – 15 välisinä aikoina. Toimistossa jäsenpalveluita tuottaa neljä päätoimista toimihenkilöä. 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 12 – 15 jäseninen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan nimeten avukseen työvaliokunnan sekä jaostot. Yhdistyksellä on edustus Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa sekä toimikunnissa.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa Suomen Kiinteistöliitto.

Alueellisen vaikuttamisen keskeisiä teemoja ovat asumiskustannusten kehitys, suunnitelmallisen ja energiatehokkaan korjausrakentamisen ja asumisterveyden ja -viihtyisyyden edistäminen. Kiinteistöyhdistys viestii tavoitteistaan selkeästi ja perustellusti ja tuo esille ratkaisuehdotuksiaan. Kiinteistöyhdistys myös tarjoaa asiantuntijuuttaan asumista koskeviin työryhmiin ja ottaa aktiivisesti ja aloitteellisesti osaa kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Toimialueen kansanedustajiin, kuntapäättäjiin, virkamiesjohtoon ja mediaan kiinteistöyhdistys ylläpitää luottamuksellista keskusteluyhteyttä. 

Neuvontapalvelut 

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja kiinteistöyhdistyksen toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki-, hallinto-, talous-, työsuhde ja teknisen neuvonnan. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana.

Kiinteistöyhdistyksen omaa lakineuvontaa täydentää paikallinen yhteistyösopimus kahden Tampereella toimivan asianajotoimiston kanssa. Jäsenistön käytössä on myös Kiinteistöliiton ylläpitämä talous- ja veroneuvonta neljänä iltapäivänä viikossa sekä korjaus- ja tekninen neuvonta neljänä iltapäivänä viikossa. Korjaus- ja tekninen neuvonta tuotetaan kolmen suurimman alueellisen kiinteistöyhdistyksen toimesta - yhtenä näistä Kiinteistöliitto Pirkanmaa.

Lisämaksullisina palveluina Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjoaa teknisiä asiantuntijapalveluita sekä hallintopalveluita, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutosten laatimista ja asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden kokouksissa. Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön mobiilijäsenkorttia. 

Viestintäpalvelut

Kiinteistöyhdistys viestittää jäsenilleen asumista ja kiinteistöalaa koskevaa ajankohtaista tietoa, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä hyödyllisiä työkaluja. Jäsenviestintä tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti, mutta myös printtituotteiden välityksellä. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa.

Jäsenille toimitetaan lähes kuukausittain sähköinen, uutiskirje -tyyppinen jäsentiedote, johon kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva laki-, hallinto-, talous-, työsuhde- ja tekninen tieto. Jäsentiedote sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Sähköisen jäsentiedotteen kattavuutta laajennetaan hallitusten jäsenille.

Pitkät perinteet omaava Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti  ilmestyy jäsenlehtenä kymmenen kertaa vuodessa. Lehdestä julkaistaan myös näköislehti. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä yhdistyksen kotisivuilla.  

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille.

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu.

Ulkoisen viestinnän osalta yhdistys pitää yllä hyviä yhteyksiä mediaan. Alueellisena kiinteistöalan asiantuntijana yhdistys antaa lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita. Yhteisöpalvelukanavista käytössä ovat Facebook- ja Twitter. 

Koulutuspalvelut

Kiinteistöyhdistys järjestää kevääseen ja syksyyn ajoittuvia koulutustapahtumia. Kevään koulutusten sisältöjä ovat kiinteistöjuridiikka, taloyhtiön talous ja verotus, ikääntyvien asukkaiden palvelutarpeet sekä asuinhuoneistojen lyhytaikainen vuokraustoiminta. Huhtikuulla kiinteistöyhdistys järjestää Taloyhtiötapahtuma 2019 -messumatkan Helsinkiin. Syksyllä järjestetään Kysy – lakimiehet vastaavat -tapahtuma, perinteinen talousarviokoulutus sekä kiinteistöjen sähkötekniikkaan suuntautuva koulutusilta. Syksyyn kuuluu myös Hallituksen iltakoulu -tapahtuma Kangasalla.

Koulutustapahtumia täydentää verkkokurssien tarjonta. Suosittu HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen) -verkkokurssi on saanut rinnalleen Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä -kurssin. Verkkokurssit antavat tukea hallitustyöskentelyyn ja toimivat erinomaisina perehdyttämisen työkaluina. Verkossa on mahdollisuus opiskella myös Toiminnantarkastuksen perusteita. Verkkokurssit mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhdistys on myös tiiviissä koulutusyhteistyössä Kiinkon kanssa, erityisesti Pirkanmaalla järjestettävien tapahtumien osalta. 

Työnantajapalvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii alueellisena kiinteistöalan työnantajajärjestönä kuuluen jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työnantajajäseneksi ilmoittautuneen kiinteistön työnantajajäsenpalvelut. 

Muu toiminta

Kiinteistöyhdistys osallistuu helmikuun alussa Tampereen Messut Oy:n ASTA Rakentaja 2019 -messutapahtumaan sen ammattilaispäivänä. Yhdistys on mukana muiden paikallisten järjestöjen kanssa rakentamisen ja energian neuvontapisteessä.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa osallistuu toista kertaa Easy Fairs Oy:n yhteistyökumppanina toukokuussa järjestettävässä Real Estate Expo Tampere 2019 -tapahtumaan.

PKY-palvelu Oy

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry omistaa PKY-palvelu Oy:n, joka kustantaa Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä. Jäsenjakelun lisäksi lehteä jaetaan yhdistyksen sidosryhmien edustajille sekä potentiaalisille jäsentaloyhtiöille. Yhdistys julkaisee myös PKY-palvelu Oy:n kustantamana Taloyhtiö.Nyt -teemalehden ennen toukokuun kiinteistömessuja. Lehden kustannustoiminnan lisäksi PKY-palvelun toimialaan kuuluvat kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.