Väestönsuojien kunnossapidosta, tarkastuksista ja käyttöönottamisesta tarvittaessa

8.3.2022

Ukrainan tilanne on herättänyt Kiinteistöliitto Pirkanmaankin neuvonnassa kysymyksiä väestönsuojista, niiden tarkastuksista ja käyttöön ottamisesta tarvittaessa. Monissa taloyhtiöissä saattaakin väestönsuojan varusteiden ja laitteiden toimintakunnon varmistaminen ja huoltotoimet olla hieman unohduksissa.

Nykymääräysten mukaan väestönsuoja on rakennettava, mikäli tontilla tai rakennuspaikalla olevan rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1 200 m2 ja rakennuksessa tai rakennuksissa asutaan tai työskennellään pysyvästi. Mikäli rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään uudisrakentamiseen verrattava muutos- tai korjaustyö tai lähes koko rakennusta koskeva käyttötarkoituksen muutos, on rakennuksessa oleva vanha väestönsuoja soveltuvin osin kunnostettava täyttämään väestönsuojan nykyvaatimukset.  Pirkanmaalla kunnostustoimia ei ole edellytetty vuoden 1954 säädösten mukaan rakennetuissa tai sitä vanhemmissa suojissa. Kunnostusvelvoite on ollut 1958 säädösten mukaan rakennetuissa ja uudemmissa suojissa.

Väestönsuojan tulisi antaa siinä oleskeleville suoja asevaikutuksilta ja rakennussortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Yleisin väestönsuojatyyppi Suomessa on 70-luvun alkupuolelta asti rakennettu S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja, joka antaakin massallaan suojaa säteilyltä, suojaa sirpaleilta ja kestää hyvin kuormituksia. Tämä suojatyyppi on myös varustettu ilmanvaihtolaitteistolla, jolla saadaan pidettyä suojassa riittävä ylipaine estämään haitallisten kaasujen tunkeutuminen suojaan ja jolla voidaan suodattaa ulkoa otetusta ilmasta myrkylliset aineet.

Suomessa asuinrakennuksissa olevat väestönsuojat ovat normaalitilanteessa yleensä muussa käytössä – ne toimivat usein asukkaiden varastokoppeina tai ulkoiluvälinevarastoina.  Väestönsuoja ja sen laitteet on pelastuslain määräyksen mukaan pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja on otettavissa käyttöön 72 tunnissa.

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnossa pitäminen edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta (SMa 506/2011) edellyttää, että laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein ja että laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, joka on tarvittaessa esitettävä pelastusviranomaiselle. Kannattaa kuitenkin huomata, että laitteen valmistajan laatimassa käyttö- ja huolto-ohjeessa voi tarvittavat huolto- ja tarkastustoimenpiteet ko. laitteelle olla ohjeistettu tekemään tiheämminkin.

SMa 506/2011 esitöissä on todettu, että SMa 506/2011 20 §:ssä tarkoitetun laitteiston lisäksi väestönsuojassa tulisi olla käytössä myös muita tiettyjä varusteita, joista ei kuitenkaan asetustasolla säädetä. Näitä muita varusteita ovat esimerkiksi turvallisuushenkilöstön materiaali ja suojan työkalut. Pirkanmaan pelastuslaitoksen laatimat ohjeistukset ja luettelot edellä mainituista ovat löytyneet Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastussuunnitelmaohjeista. Pelastuslaitoksen verkkosivujen päivityksen takia osa ohjeista on kuitenkin vielä siirtämättä verkkosivuille. Vastaavat listat löytyvät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin sivuilta https://www.spek.fi/turvallisuus/pelastussuunnitelma/ ja sieltä pelastussuunnitelman laatimisen apuvälineistä, kohdasta väestönsuojan materiaaliluettelo.

Väestönsuojan hoitajaa ei lainsäädännön mukaan ole pakko taloyhtiössä nimetä. Hyvä käytäntö kuitenkin on, että väestönsuojan laitteisiin perehtynyt, mielellään talossa asuva henkilö, tarkastaisi suojan ja laitteet vuosittain ja että vähintään kymmenen vuoden välein tarkastuksen ja tiiveyskokeen tekisi ammattimaisesti toimiva väestönsuojan tarkastuksiin ja huoltoihin perehtynyt yritys. Hyvä käytäntö on myös, että väestönsuojan käyttöönotosta tehdään suunnitelma, jonka avulla käyttöönotto sujuu myös väestönsuojaan perehtymättömien henkilöiden toimesta.

Mikäli taloyhtiössä on vanha suoja, jossa ei ole esimerkiksi ilmanvaihtokonetta, toiminee suoja kuitenkin sirpalesuojana ja kestänee sortumiakin. Näissä suojissa kannattanee huolehtia, että suojasta löytyy tarvittava materiaali esimerkiksi veden säilyttämiseksi, jätehuoltoa ja kuivakäymälöitä varten. Sekä sitten ne väestönsuojan muut perusvarusteet ja -työkalut sekä turvallisuushenkilöstön varusteet.

Kiinteistöliitto järjestää 24.3. klo 17:30 kaikille avoimen webinaarin Turvallisuus taloyhtiössä. Ilmoittaudu tapahtumaan kotisivujemme Tapahtumat-osiosta https://pirkanmaa.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat/.

 Kaisa Kettunen

Kaisa Kettunen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinööri.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.