Tampereen kaupungin hulevesimaksu – kuinka tarkistan, onko omani oikein?

24.1.2022

Rivitalojen ja kerrostalojen hulevesimaksut ovat tuplaantuneet Tampereella vuodesta 2018 laskukaavojen muutosten, maapinta-alaan perustuvan neliöhinnan tarkistusten ja kerrostaloille käyttöön otetun uuden kerrosalaan perustuvan komponentin takia. Maksun oikeellisuuden tarkistaminen kuitenkin onnistuu jonkunlaisella vaivannäöllä, vaikka monissa muissa kunnissa hulevesimaksu on selkeämpi ja helpompi itse tarkistaa kuin Tampereella.

Hulevedet ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä ja perustusten kuivatusvettä. Hulevesimaksu puolestaan on julkisoikeudellinen maksu, joka voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun nojalla vuosittain periä kiinteistön omistajilta ja josta kiinteistön omistaja vastaa ilman erityistä sitoumusta. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti hulevesimaksun käyttöönotosta vuonna 2017, ja ensimmäisen kerran hulevesimaksua perittiin vuodelta 2018. Yhdyskuntalautakunnan, joka käsittelee hulevesitaksan, 15.6.2021 tekemän päätöksen mukaan laskutus vuodelta 2021 on toteutettu kuntarekisterin 1.7.2021 (kiinteistönomistaja/kiinteistön tiedot) tilanteen mukaisesti.  

Tästä vuodesta lähtien laskutustiedot otetaan aina laskutusvuoden helmikuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaisena, vaikka itse lasku saapuisikin vasta syksyllä. Mikäli kiinteistölle valmistuu lisärakennuksia tai lisäkerroksia tuon ajankohdan jälkeen, otetaan niiden mukanaan tuoma mahdollinen lisämaksuvelvollisuus huomioon vasta seuraavan vuoden laskutuksessa. Kannattaa huomata, että mahdollisessa kiinteistön myyntitilanteessa hulevesimaksun maksaa loppukädessä se, joka on omistanut kiinteistön helmikuun ensimmäisenä arkipäivänä. Kuten kiinteistöveron maksamisesta, myös hulevesimaksusta on syytä erikseen sopia kiinteistökaupan yhteydessä.

Taksaa tarkasteltaessa ja mietittäessä, mihin maksuluokkaan oma kiinteistöni kuuluu, ja laskettaessa varsinaisia euroja voi hieman vaikeuksia tulla. Hulevesitaksassa on nyt viisi eri maksuluokkaa. Pääsääntöisesti maksuluokkaan 1 kuuluvat omakotitalot, maksuluokkaan 2 rivitalot ja maksuluokkaan 4 kerrostalot. Poikkeuksen tekevät kerrosalaltaan hyvin pienet kerrostalot. ”Pienkerrostalot”, joiden kerrosalaneliömetrimäärä jää alle 600 k-m2:n kuuluvat luokkaan 2.

Maksuluokkien 1 ja 2 hulevesimaksut on helppo laskea, kun tiedetään tontin pinta-ala, ja tarkastetaan hulevesitaksasta kulloinkin voimassa oleva yksikköhinta ja maksuluokan maapinta-alaan perustuva neliöhinta. Yksikköhinnalla kerrotaan maksuluokan mukaisten rakennusten lukumäärä kiinteistöllä ja siihen summaan lisätään maksuluokan maapinta-alan neliöhinnalla kerrottu tontin pinta-ala. Erillisiä varasto- tai muita rakennuksia ei lasketa mukaan rakennusten lukumäärään.

Isompien kerrostalojen kohdalla tehtiin myös muutos vuonna 2019 ja otettiin taksaan mukaan maapinta-alaneliöiden lisäksi myös kerrosalaneliömetrimäärä. Kerrosalaneliömetrimäärä on verrannollinen asukkaiden määrään, ja taksassa haluttiin ottaa huomioon kerrostaloluokan suuri hulevesijärjestelmien toimivuudesta nauttivien henkilöiden määrä. Taksaa kohdennettiin maksajien lukumäärän mukaan. Kerrostaloissa yksikköhintaan lisätään maksuluokan maapinta-alan neliöhinnalla kerrottu tontin pinta-ala ja kerrosalan hinnalla kerrottu kerrosalaneliömetrimäärä.

Hulevesimaksun tarkastaminen siis onnistuu, kun hankkii tiedot tontin pinta-alasta ja rakennusoikeudesta - eli niistä kerrosalaneliömetreistä - ja tutustuu laskukaavoihin eri maksuluokkien kohdalla. Lisäksi kannattaa vuosittain varmistaa yhdyskuntalautakunnan päätöksistä, onko neliöhintoihin tullut muutoksia. Toivottavasti Tampereella hulevesimaksun taksaa ja laskukaavoja ei kuitenkaan heti aleta uudestaan rukkailemaan, nyt kun alun kohdentamis- ja laskutusongelmat on saatu ratkaistua. Ja neuvontainsinöörikin oppinut – ehkä – laskemaan hulevesimaksut.

 Kaisa Kettunen

Kaisa Kettunen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinööri, jonka lukion pitkän matikan päivistä on jo yli 40 vuotta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.