Taloyhtiö vastaa jatkossa myös asuntokohtaisista palovaroittimista

24.1.2024

Palovaroittimia koskeva pelastuslain muutos astui voimaan 1.1.2024. Muutos koskettaa myös isoa osaa taloyhtiötä, vaikka se velvoittaakin vasta siirtymäajan jälkeen eli kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Taloyhtiön ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan 31.12.2025 päättyvän siirtymäajan loppumista, vaan hoitaa koko taloyhtiön turvallisuutta lisäävä velvoitteensa kuntoon hyvissä ajoin. Mutta mikä lainsäädännössä muuttui ja mihin toimiin taloyhtiössä pitää ryhtyä?

Aikaisemmin huoneiston haltija oli velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Vuodenvaihteessa voimaan tulleen muutoksen myötä velvollisuus siirtyi huoneiston haltijalta rakennuksen omistajalle eli esimerkiksi taloyhtiölle. Muutos koskee paristokäyttöisiä palovaroittimia. Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet puolestaan ovat jo aiemmin olleet taloyhtiön kunnossapitovastuulla – myös varavirtalähteen, kuten pariston, osalta. Jos asuinrakennus on saanut rakennusluvan 1.2.2009 jälkeen, tulee rakennuksessa olla sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä.

Lakimuutos koskee sekä isoja että pieniä taloyhtiöitä, joissa on paristokäyttöiset palovaroittimet. Käytännössä taloyhtiössä tulisi siirtymäajan puitteissa selvittää, miten velvoite yhtiössä halutaan hoitaa sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi taloyhtiön on jatkossa huolehdittava, että palovaroittimet ja muut mainitut laitteet pidetään toimintakunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö hankkii ja uusii laitteet niiden vikaantuessa tai suositellun käyttöiän päättyessä sekä vaihtaa tarvittaessa paristot riittävän usein. 

Alkuvaiheessa taloyhtiön tulisi selvittää ainakin, kuinka monta palovaroitinta kussakin huoneistossa tulisi olla ja miten ne pitäisi sijoittaa. Palovaroittimien ja muiden laitteiden määrästä, sijoittamisesta ja toiminnasta annetaan tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella. Tällä hetkellä voimassa on edelleen vuonna 2009 annettu sisäministeriön asetus, jonka mukaan asunnon jokaiseen kerrokseen tai tasoon on hankittava yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Lisäksi palovaroitin on sijoitettava siten, että se havaitsee tulipalosta aiheutuvan savun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asetus asettaa asuntokohtaisille palovaroittimien määrälle vähimmäistason, mutta mielestäni taloyhtiöissä on syytä pohtia, onko se paloturvallisuusnäkökulmasta varmasti riittävä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n nettisivuilta saat lisätietoa siitä, mihin palovaroitin voisi olla hyvä asentaa.  

Yhtä oikeaa tapaa toteuttaa muutoksen edellyttämiä toimia ei kuitenkaan ole. Omalle taloyhtiölle tarkoituksenmukainen vaihtoehto saattaakin riippua esimerkiksi yhtiön koosta tai siitä, toteutetaanko toimet ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta vai omin voimin. Lisäksi markkinoilla on saatavilla paljon erilaisia ja erihintaisia palovaroittimia. Isoissa yhtiöissä voi olla sekä taloudellisesti perusteltua että palovaroitinten hallinnoimisen helpottamiseksi järkevää toimia niin, että jokaiseen asuntoon hankitaan ja asennetaan riittävä määrä kokonaan uusia palovaroittimia ja investoidaan mahdollisesti lisäksi sellaisiin palovaroittimiin, joiden paristo kestää koko varoittimen käyttöiän. Näin minimoidaan tarvittavat toimenpiteet palovaroittimen käyttöiän aikana. Pienempi taloyhtiö saattaa puolestaan haluta lähteä liikkeelle maltillisemmin kartoittamalla asuntojen nykyisten palovaroittimien tilanteen ja vain lisätä taikka uusia palovaroittimia tarvittavilta osin, esimerkiksi jos olemassa olevan palovaroittimen suositeltu käyttöikä on jo ylitetty tai se puuttuu kokonaan.

On hyvä myös tiedostaa, että huoneistoa hallitsevalla asukkaallakin on velvoitteita. Hänen on viipymättä ilmoitettava omistajalle eli taloyhtiössä isännöitsijälle tai hallitukselle palovaroittimien ja muiden laitteiden vioista. Vikoina voidaan pitää sekä laitteiden varsinaisia vikatiloja että pariston loppumista. Jotta asukas voi havaita palovaroittimien mahdolliset vikatilat, olisi hänen syytä säännöllisesti testata laitteen toimivuus.

Kevään lähestyessä ja varsinaiseen yhtiökokoukseen valmistautuessa taloyhtiöissä kannattaakin jo nyt miettiä, miten palovaroittimia koskeva velvollisuus omassa yhtiössä hoidetaan sekä varautua talousarviossa tästä aiheutuviin kustannuksiin.

 Johanna Räikkä

Johanna Räikkä

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.