Rakennusjärjestykset uudistumassa - tänä vuonna vanhoilla ja ensi vuonna uusilla kunnallisilla ohjeilla takapihan kimppuun

15.4.2024

Kesäaikaan ainakin itseni valtaa rakenteluvietti. Asun Tampereella, ja Tampereella löytyykin rakennusvalvonnan sivuilta hyvät ohjeet siitä, minkälaisia pieniä pihaprojekteja voin ilman lupamenettelyjä toteuttaa ja mitkä projektit puolestaan tarvitsevat luvitusta. Kaikissa Tampereen ympäristön kunnissa ei yhtä yksityiskohtaista ohjeistusta ole annettu.

Kaikilla kunnilla on kuitenkin oltava kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys, jossa annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia määräyksiä rakentamiseen. Määräykset voivat myös olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea mm. rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia sekä luvituksen tarvetta. Kunta voi nimittäin rakennusjärjestyksessä määrätä, että joihinkin vähäisiin toimenpiteisiin ei tarvita edes toimenpidelupaa. Määräykset ja ohjeet kuitenkin vaihtelevat kunnittain, ja esimerkiksi ilman luvitusta tontille toteutettavan lasten leikkimökin maksimikoko voi kuntakohtaisesti vaihdella noin muutamasta neliömetristä lähes kahteenkymmeneen neliömetriin Tampereen ympäristökunnissa.  

Uusi rakentamislaki astuu voimaan ensi vuoden alusta. Rakennuslupa ja toimenpidelupa on uudessa laissa yhdistetty ja korvattu uudella rakentamisluvalla. Rakentamislupaa ei uuden lain mukaan enää tarvita kaikkein pienimpiin rakennushankkeisiin - esim. alle 30 m2:n muun kuin asuinrakennuksen rakentamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aivan mitä tahansa alle 30 m2:n rakennelmia voisi jatkossa vapaasti rakentaa takapihoille. Tontilla oleva rakennusoikeus tulee aina huomioida. Rakentamislaissa edellytetään, että jatkossakin kunnassa on oltava rakennusjärjestys, muun muassa jota kautta pienempiäkin hankkeita voidaan ohjata.  Käytännössä lain muutos aiheuttaa tarpeen uudistaa kaikkien kuntien rakennusjärjestykset.   

Tulevana kesänä siis lasten leikkimökkien, kasvihuoneiden, terassien, katosten, paljujen ja muiden pienten rakennelmien ja kalusteiden asentamisessa kannattaa herkästi olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan esimerkiksi Lupapiste-palvelun kautta, ellei selvää ohjeistusta luvanvaraisuudesta rakennusvalvonnan sivuilta löydy. Ensi kesänä määräykset voivat olla muuttuneet, rakennusjärjestykset uudistuneet ja – toivottavasti - kuntien rakennusvalvontojen tulkinnat ja ohjeet pienistä rakennelmista ja kalusteista yhdenmukaistuneet.

Asunto-osakeyhtiöille muutos ehkä aiheuttaa lisätöitä. Jos selkeää kunnallista rakennusvalvonnan ohjausta ei pienempiin rakennushankkeisiin löydy, voi asunto-osakeyhtiö jatkossa joutua itse aiempaa useammin määrittelemään mitä vaikkapa rivitaloyhtiön asuntopihoille saa rakentaa. Ja vaikka rakennusvalvonnan luvitusta ei vaadittaisi nyt tai tulevaisuudessa, kannattaa muistaa, että luvasta vapautettu rakennus tai rakennelma saattaa kuitenkin kuulua esim. kiinteistöverovelvollisuuden piiriin. Näin esimerkiksi yli 5 m2:n leikkimökki tulisi ilmoittaa verottajalle.   

 Kaisa Kettunen

Kaisa Kettunen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinööri, jonka mielestä kesä on rakentelijan parasta aikaa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.