Nyt niitä on taas tarjolla enemmän kuin miesmuistiin – avustuksia nimittäin

20.1.2020

Vuoden 2014 jälkeen taloyhtiöille ei pitkään ollut tarjolla muita avustuksia kuin jälkiasennushissi- ja esteettömyysavustukset. Energiatehokkuuden lisäämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi poliittinen silmä tarkentuu yhä enenevässä määrin myös taloyhtiöihin. Kepin lisäksi tarjolle tuodaan onneksi myös porkkanoita.

Vuoden 2018 elokuusta alkaen taloyhtiöillä on ollut mahdollisuus hakea avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Avustusta myönnetään asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustettaviin kustannuksiin kuuluvat myös hankesuunnittelu, jos hanke lopulta toteutuu, ja latauslaitehankinnatkin, mikäli ne ovat yhtiön omistuksessa.

 

Tämän vuoden alusta taloyhtiöiden on mahdollista hakea avustusta myös kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja/tai tällaisten rakennusten perusparannusten suunnittelukustannuksiin. Avustus ei kata varsinaisia korjauksia, mutta helpottaa, kun joko epäillään kosteus- ja homevauriota tai sisäilmaongelmaa, tai kun mietitään oikeita korjaustapoja vaurion havaitsemisen jälkeen. Kuntotutkimukseen ja perusparannusten suunnitteluun myönnettävän avustuksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. Avustus on myös osa hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta korjata ja ehkäistä rakennusten sisäilmaongelmia.

 

Lisäksi taloyhtiöille on tarjolla jälleen energia-avustuksia. Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Avustusta myönnetään sekä hankkeen suunnittelu- että toteuttamiskustannuksiin. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että rakennuksen energiatehokkuus parantuu enemmän kuin korjauksen yhteydessä normaalisti edellytettäisiin. Avustettavien toimenpiteiden määrä on laaja, ja mukaan on otettu myös uusien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttäminen, mikäli pystytään osoittamaan, että niillä on energian käytön tehostamiseen luettavaa merkitystä.

 

Suhdanneluonteisen korjausavustuksen 2009-2010 ja käynnistysavustuksen 2013-2014 huumassa todettiin, että hankkeita oli käynnistelty nopeasti, eivätkä suunnitelmallisuus ja suunnittelu toteutuneet kaikkien hankkeiden kohdalla parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ei kuulu mahdollisten avustusten odottelu ja viivyttely korjauksissa - tai hötkyily nyt, kun avustusmahdollisuuksia on taas enemmän olemassa. Sen sijaan tällä hetkellä käynnissä olevissa tai lähiaikoina käynnistymässä olevissa suunnitelmien mukaisissa hankkeissa tulee kaikissa avustusten hyödyntämismahdollisuudet tarkasti selvittää. Tällä kerralla voitaisiinkin ehkä korjaus tehdä, avustuksen avulla, vähän paremmin.

 

 Kaisa Kettunen

Kaisa Kettunen

Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinöörin puolivallattomia havaintoja asiasta ja asian vierestä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.