Lapset taloyhtiössä

4.7.2023

Taloyhtiömme yhteiseen WhatsApp -ryhmään kilahti viesti yhdeltä osakkaalta, joka pahoitteli sitä, että hänen lapsensa olivat piirrelleet katuliiduilla yhtiömme kulkuväylille. Viestissä tarjouduttiin jopa pesemään lasten katutaide pois ennen seuraavia sateita. Ajattelinkin, että lapset taloyhtiöissä olisi hyvä kirjoituksen aihe, koska lasten leikit, pelit ja äänet saattavat välillä herättää tunteita puolin ja toisin taloyhtiöissä. Välillä neuvonnassa kuulee kysyttävän, voiko yhtiö kieltää lasten leikit tai katuliitutaiteen tekemisen.

En suosittele, että yhtiö lähtisi järjestyssäännöissään kieltämään lasten pelejä tai leikkejä taikka ylipäätään mitään sellaista, mikä kuuluu tavanomaiseen elämään. Ongelmaksi muodostuu se, miten yhtiö voisi puuttua mahdolliseen rikkomukseen. Ainoaksi puuttumiskeinoksi jäisi hallintaanotto. Lain mukaan rikkomuksen olisi oltava olennainen, jotta huoneisto voitaisiin ottaa yhtiön hallintaan. Mielestäni katuliitutaidetta yhtiön piha-alueen asfaltissa voidaan pitää hyvin vähäisenä rikkomuksena, vaikkakin se olisi yhtiön järjestyssäännöissä kielletty. Kielto olisi siis toisin sanoen tehoton, koska yhtiöllä ei ole keinoja puuttua sen rikkomiseen.

Kieltojen sijasta itse turvautuisin lasten ohjeistamiseen esimerkiksi siitä, missä yhtiön piha-alueelle on turvallista leikkiä. Lapsia voidaan ohjeistaa, että parkkipaikka ei sovellu esimerkiksi pallopelien pelaamiseen, sillä se voi olla turvallisuusriski lapsille itselleen, mutta myös aiheuttaa vahinkoja naapureiden autoille. Lienee sanomattakin selvää, että lasten kanssa vahingoilta voi olla vaikeaa välttyä, joten kuka korvaa, jos lapsen potkaisema pallo aiheuttaa naapurin tai yhtiön omaisuudelle vahinkoa?

Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan, jos henkilö aiheuttaa tuottamuksellisella toiminnallaan (esimerkiksi huolimattomuuttaan) vahingon, on hän siitä korvausvastuussa. Korvausvastuulle ei ole laissa säädetty alaikärajaa. Lapsen kohdalla korvausvastuuta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava vahingon aiheuttajan ikä ja kehitystaso, teon laatu, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot sekä muut olosuhteet. Usein alaikäinen korvaa vahingosta vain sen määrään, mikä katsotaan edellä mainittujen seikkojen perusteella kohtuulliseksi.

Vanhemmat ovat valvontavastuussa lapsestaan, ja mikäli tätä vastuuta voidaan katsoa laiminlyödyn, voivat vanhemmat joutua korvausvastuuseen lapsen aiheuttamasta vahingosta. Suurimmalla todennäköisyydellä vanhemmat voivat joutua korvaamaan vahingon silloin, kun kyseessä on hyvin nuori lapsi, johon kohdistuva valvontavastuu on myös suuri. Kuitenkin huolellisenkin valvonnan seurauksena vahinkoja voi tapahtua, joten valvontavelvollisuuden laiminlyönti ei aina ole vanhempien korvausvastuun perustana. Suosittelen lisäksi aina vahinkotilanteessa selvittämään, kattaako kotivakuutus toisen omaisuudelle aiheutuneen vahingon.

Viimeisenä haasteena heitän taloyhtiölle pallon siitä, miten nuoria asujia voidaan osallistaa yhtiön arkeen! Oivallinen tilaisuus lasten osallistamiseen ovat esimerkiksi talkoot, joihin voidaan miettiä sellaisia työtehtäviä, joihin lapset pystyvät osallistumaan. Omassa yhtiössäni lapset mm. osallistuivat hiekkalaatikon tyhjentämiseen sekä voikukkien kitkemiseen. Näin he oppivat jo nuoresta lähtien arvostamaan yhteistä omaisuutta ja toimimaan yhteisen hyvän eteen. Kysymyksenä heitän myös ilmoille sen, että jos edessä on leikkipaikan uudistus tai korjaus, voitaisiinko lapsilta kysyä mielipidettä mieluisesta varustuksesta?

Lopuksi voinen todeta, että taloyhtiössä asuminen vaatii sitä, että siedetään tavanomaisia elämisen ääniä, joihin myös lasten leikkien aiheuttamat äänet (ja välillä myös vahingot) sisältyvät. Tärkeää on myös muistaa tarjota pienille asujille mieluisia tapoja osallistua yhteisöllisen asumisen arkeen, sillä asumismuotona taloyhtiö on tarkoitettu kaikille sen moninaisille asukkaille aina vauvasta vaariin!

 Katja Lauronen

Katja Lauronen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.