Kaikki menee kuitenkin lopulta ihan hyvin

25.2.2019

Neuvonta-asiamies Jaune Koivuniemi ja lakimies Johanna Räikkä kirjoittivat Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n viimeisissä blogeissa tulossa olevista ja jo voimaan tulleista taloyhtiöiden toimintaan vaikuttavista lakimuutoksista, kuten esimerkiksi laista tulotietojärjestelmästä (tulorekisteri) ja laista huoneistotietojärjestelmästä (sähköinen osakehuoneistorekisteri), sekä lakimuutosten mukanaan tuomista muutoksista taloyhtiöille. Muutokset ovat aiheuttaneet huolta taloyhtiöissä, mikä on käynyt ilmi mm. neuvontapuheluissa. Viime vuodet ovatkin olleet melkoista menoa, kun asbestista alkaen on rukattu vanhoja toimintatapoja.

Asbestilainsäädännön muutoksella vuoden 2016 alusta muutettiin itse asiassa vanhaa maan tapaa. Vanhan, mutta väärän tavan mukaan saattoi esimerkiksi osakkeenomistaja itse purkaa vanhassa rakennuksessa keittiön välitilalaatoituksen ilman kummempia selvityksiä. Jo vuotta 2016 aikaisemminkin olisi ennen purkutöiden alkamista tullut selvittää, sisältääkö purettava materiaali haitta-aineita, ja suorittaa tarvittaessa purkutyö sitten asianmukaisesti. Vuoden 2016 alkupuolella mietittiin vielä, kuinka uutta lainsäädäntöä tulisi käytännössä soveltaa, kunnes kokemukset käytännöstä ja reilun vuoden kuluttua saatu viranomaisten ohjeistus asettivat uudet toimintatavat paikalleen.

Vuoden 2018 alkuun mennessä saatiin kaikki rakentamisen asetukset muutaman vuoden uudistustyön jälkeen lopultakin valmiiksi. Hieman kiire tuli – viimeiset asetukset julkaistiin 27.12.2017. Tälläkään hetkellä ei aivan kaikkia toivottuja soveltamisohjeita ole vielä valmiina, mutta suurimmat rakennusvalvonnat Suomessa ovat kehittäneet yhteisiä käytäntöjä asetusten soveltamiseen, ja oikeassa elämässä ei ole rakennushankkeita jäänyt uusien asetusten aiheuttamien mahdollisten soveltamisongelmien takia tekemättä.  

Uudistukset ja muutokset jatkuivat viime vuonna, kun EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa toukokuussa 2018. Tällä hetkellä on valmisteilla tietosuojavaltuutetun toimiston ja yhteistyöryhmän, jossa myös Kiinteistöliitolla on edustus, opas asumisen tietosuojasta. Oppaan pitäisi valmistua maaliskuun 2019 aikana, ja sitä on tarkoitus päivittää, kun uusia käytäntöjä tai tulkintoja ilmenee.

Uusin muutos, joka asunto-osakeyhtiöitä kohtaa, on tasavallan presidentin 8.2.2019 vahvistama laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, joka muutos astuu voimaan 1.3.2019. Lakimuutoksella on tarkoitus helpottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavaa uusrakentamista ja myös yhtiön asettamista selvitystilaan ja varallisuuden luovuttamista, mikäli yhtiön vastuulla oleva kunnossapito tuottaisi osakkaille huomattavaa vahinkoa.

Koska asumista ja omistamista on turvattu lakimuutoksessa, päätöksenteko purkavan uusrakentamisen ja selvitystilaan asettamisen suhteen poikkeaa huomattavasti siitä, mihin on aikaisemmin totuttu. Jatkossa voidaan nähdä sellainenkin tilanne, että tänä päivänä pidetyn yhtiökokouksen päätös muuttuukin jälkiäänien myötä! Varmasti saadaan tähänkin lakimuutokseen liittyen lisäohjeistusta, ja myös yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä syntyy, kunhan laki on astunut voimaan ja kokemuksia lain soveltamisesta saadaan.

Etukäteen aina vähän mietityttää, kuinka kaikki nämä uudet asiat ja velvoitteet oikein saadaankaan onnistuneesti tuotua käytäntöön. Jotenkin se on aina kuitenkin onnistunut. Vaikka tällä hetkellä tämän vuoden tulokkaat - tulorekisteri, sähköinen osakehuoneistorekisteri ja purkava uusrakentaminen - tuntuisivatkin vaikeilta asioilta, kunhan on harjoiteltu muutaman vuoden verran, ovat nekin solahtaneet mukaan taloyhtiön arkeen. Ja ne kaivatut soveltamisohjeetkin saatu. Kyllä kaikki menee kuitenkin lopulta ihan hyvin.    

 Kaisa Kettunen

Kaisa Kettunen

Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinöörin puolivallattomia havaintoja asiasta ja asian vierestä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.