KUTSU: Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokous 2023

KUTSU: Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokous 2023

Julkaistu: 21.03.2023

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n sääntömääräinen varsinainen yhdistyksen kokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 16.30 Sipisen Salongit, Yliopistonkatu 11, Jyväskylä. Kahvitarjoilu, ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja tutustuminen kiinteistöön alkaa klo 15.00. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät asiat ja esitetään yhdistyksen päivitetty strategia.

Ilmoittautuminen ennakkoon vaaditaan etäyhteydellä osallistuvilta ja sitä suositellaan vahvasti myös paikalla osallistuville tarjoilujen ja järjestelyjen sujuvoittamiseksi. Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa 11.4.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen www.lyyti.in/kokous23 tai sähköpostilla keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai yhdistyksen toimistolle, os. Yliopistonkatu 11, Jyväskylä.

Yhdistyksen kokouksissa jäsenyhtiön edustusoikeus on tässä järjestyksessä:

 1. Yhtiön hallituksen valtuuttamalla edustajalla. Tällä tulee olla joko hallituksen antama valtakirja tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.
 2. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla, mistä tulee olla tieto yhdistyksen jäsenrekisterissä.
 3. Yhtiön muulla nimenkirjoitusoikeuden haltijalla, mistä tulee olla tieto yhdistyksen jäsenrekisterissä. Mikäli henkilö on yhtiön isännöitsijä, suosittelemme, että tällä olisi aina hallituksen erikseen antama valtuutus edustaa yhtiötä Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n kokouksissa. 

Jäsenkiinteistön tulee nimetä yhdistyksen kokoukseen sellainen edustaja, jolla on tarvittavat valmiudet osallistua kokoukseen.

Äänestykset kokouksessa suoritetaan avoimina tai käyttämällä sähköistä äänestysjärjestelmää. Etäyhteydellä osallistuvilla edustajilla ja mielellään myös paikan päällä osallistuvilla edustajilla pitää olla kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet osallistumista varten.

Kokouksen materiaali lähetetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla ja julkaistaan jäsensivuilla kohdassa Tilaisuuksien aineistot, kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 2023. Aineisto on nähtävillä myös yhdistyksen toimistolla palveluaikoina.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 5. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 6. Hyväksytään kokouksen asialista
 7. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2022
 8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2022
 9. Esitetään tilintarkastuskertomus
 10. Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 13. Vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksut ja alennukset vuodelle 2023
 14. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 15. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta
 18. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 19. Esitetään yhdistyksen päivitetty strategia
 20. Muut esille tulevat asiat
 21. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ennakkoon ehdolle ilmoitetut henkilöt on esitelty osoitteessa keski-suomi.kiinteistoliitto.fi/ehdokkaat2023. Uusien ehdokkaiden suostumukset ja esittelyt voi edelleen lähettää osoitteeseen keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai tuoda kokoukselle.

Kokouspaikalla noudatetaan kokoushetkellä voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Sen vuoksi muutokset kokousjärjestelyihin ovat mahdollisia. Niistä tiedotetaan viivytyksettä.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä: toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, puhelin 045 110 6333, sähköposti hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.