Sähköautot ja digitalisaatio tuovat päivitystarpeita asunto-osakeyhtiölakiin

Sähköautot ja digitalisaatio tuovat päivitystarpeita asunto-osakeyhtiölakiin

Julkaistu: 08.01.2021

Sähköautojen ja sähköisen asioinnin yleistyminen ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka tuovat tarvetta päivittää taloyhtiömuotoista asumista sääntelevää asunto-osakeyhtiölakia. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on ollut voimassa runsaat kymmenen vuotta, joiden aikana moni asia taloyhtiöissä on muuttunut.

Kiinteistöliiton lakimiehet vastaavat vuosittain useisiin tuhansiin neuvontapuheluihin, joiden aiheet liittyvät taloyhtiöiden juridisiin pulmiin. Neuvontapuheluiden ja muun kanssakäymisen perusteella Kiinteistöliiton asiantuntijoilla on ajantasainen käsitys siitä, millaiset kysymykset taloyhtiöissä kulloinkin nousevat esiin.

”Taloyhtiöt kaipaavat selkeitä pelisääntöjä esimerkiksi siihen, millä tavalla sähköautojen latauspisteitä ja niin sanottua latausvalmiutta koskevat päätökset tulee tehdä. Asunto-osakeyhtiölakiin kaivataan tähän liittyen mahdollisimman selvää ja yksinkertaista sääntelyä”, sanoo Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.

Myös sähköisen asioinnin yleistyminen pitäisi huomioida asunto-osakeyhtiölaissa. Kiinteistöliitto toivoo lainsäätäjältä kantaa esimerkiksi sähköisten pöytäkirjojen ja allekirjoitusten käyttöön taloyhtiöissä.  Nykyinen laki velvoittaa taloyhtiöitä säilyttämään alkuperäiset paperiset pöytäkirjat koko yhtiön historian ajan.

”Myös etäosallistumista yhtiökokouksiin tulee helpottaa ja selvittää mahdollisuuksia jopa pelkästään etänä järjestettäviin yhtiökokouksiin”, Jenni Hupli sanoo.

Tupakoinnin kieltäminen helpommaksi

Tupakansavu aiheuttaa taloyhtiöissä edelleen paljon päänvaivaa, vaikka tupakointikiellon hakeminen viranomaiselta tuli mahdolliseksi jo muutama vuosi sitten. Viranomaiskieltoon liittyy paljon hallinnollista työtä, joka lisää myös tupakointikiellolle kertyvää hintaa.

”Taloyhtiöillä tulisi olla mahdollisuus päättää tupakointikiellon lisäämisestä yhtiöjärjestykseen nykyistä helpommin 2/3 määräenemmistöllä”, Hupli toteaa.

Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino esimerkiksi tupakointikiellon tai muiden sääntöjen rikkomiseen sekä vastikkeiden maksamatta jättämiseen on huoneiston hallintaanotto, johon liittyvää sääntelyä tulisi Kiinteistöliiton mukaan selkiinnyttää.

”Joissakin harvinaisissa tilanteissa taloyhtiön pitäisi voida ottaa huoneisto hallintaansa myös ilman varoitusta, jos naapureille on aiheutunut esimerkiksi merkittävää vaaraa osakkaan omasta toiminnasta. Myös hallintaanottoon liittyviä tiedoksiantosäännöksiä on tarpeen päivittää esimerkiksi pidentämällä tiedoksiantoaikoja ja mahdollistamalla tiedoksiantojen toimittaminen sähköisesti ulkomailla asuville osakkaille”, Jenni Hupli sanoo.

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta. Kiinteistöliiton lausunto on luettavissa osoitteessa lausuntopalvelu.fi .

Lisätiedot medialle:

Jenni Hupli, päälakimies

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6361

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.