Hallintaanoton käyttömahdollisuuksia parannetaan kiireisellä lakimuutoksella

Hallintaanoton käyttömahdollisuuksia parannetaan kiireisellä lakimuutoksella

Julkaistu: 16.05.2024

Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamiseksi on annettu 16.5.2024. Ehdotuksella on tarkoitus muuttaa hallintaanottoon liittyvää tiedoksiantosääntelyä tilanteissa, joissa tiedoksiantomenettelyjä joudutaan tekemään Suomen rajojen yli osakkaalle, vuokralaiselle tai muulle käyttöoikeuden saaneelle.

Esityksen mukaan taloyhtiöllä olisi oikeus toimittaa hallintaanottovaroitus ja yhtiökokouspäätös tiedoksi julkaisemalla virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto siitä osakehuoneistoon. Jos tiedoksiannon kohteen sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa, tieto varoituksesta olisi lisäksi lähetettävä tähän sähköpostiosoitteeseen. Esitetty tiedoksiantotapa olisi kuitenkin viimesijainen tiedoksiantotapa ja tulisi kyseeseen vain tilanteissa, joissa tiedoksiannon kohde (osakas, vuokralainen tai muu käyttöoikeuden saanut), jonka osoite on yhtiön tiedossa, oleskelee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, johon todisteellinen tiedoksianto ei ole mahdollista. Muutos on välttämätön, jotta tiedoksiantoja saataisiin toimitettua esimerkiksi Venäjällä oleskeleville osakkaille.

Asunto-osakeyhtiölakia esitetään muutettavaksi myös hallintaanottopäätöksen tiedoksiantosäännöksen osalta kaikissa rajat ylittävissä tiedoksiantotapauksissa. Riittävää olisi, että yhtiökokouspäätöksen tiedoksiantamista ulkomailla oleskelevalle osakkaalle tai muulle tiedoksiannon kohteelle haettaisiin 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tiedoksiantamista on haettava siten kuin haasteen tiedoksiannosta on säädetty.

Lisäksi asunto-osakeyhtiölakiin esitetään lisättäväksi säännös haasteen tiedoksiantamisesta hallintaanottoon liittyvässä häätöasiassa. Myös tältä osin esitys koskee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa oleskelevaa osakasta tai muuta tiedoksiannon kohdetta, jonka osoite on yhtiön tiedossa, mutta todisteellinen tiedoksianto ko. maahan ei ole mahdollista. Esityksellä turvattaisiin mahdollisuudet häätöprosessien läpivientiin.

Kiinteistöliitto on osallistunut lakimuutoksen valmisteluun oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Kiinteistöliitto kannattaa kiireellistä lakimuutosta, mutta pitää tärkeänä, että hallintaanottosääntelyn toimivuuden laaja-alaisempaa tarkastelua jatketaan asunto-osakeyhtiölain päivittämisen yhteydessä.

Lakiesitys etenee eduskunnan käsiteltäväksi ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.