Etäosallistumisesta tuli arkipäivää taloyhtiöiden yhtiökokouksissa

Etäosallistumisesta tuli arkipäivää taloyhtiöiden yhtiökokouksissa

Julkaistu: 24.08.2023

Etäyhteydellä osallistuminen taloyhtiön yhtiökokoukseen on yleistynyt laajasti, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöille tehdystä kyselystä. Etenkin pääkaupunkiseudulla ja useissa suurimmissa kaupungeissa valtaosa kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä tarjosi osakkailleen mahdollisuutta etäosallistumiseen. Kiinteistöliiton, oikeusministeriön ja Isännöintiliiton laatimaan kyselyyn vastasi alkukesällä lähes 5000 taloyhtiön vastuuhenkilöä.

Pääkaupunkiseudulla ja useissa suurimmissa kaupungeissa viime keväänä järjestetyistä yhtiökokouksista vain pieni osa pidettiin perinteisenä yhtiökokouksena siten, ettei osakkaille olisi annettu lainkaan mahdollisuutta osallistua etänä tai mahdollisuutta muodostaa kantaansa ennalta. Kyselyn perusteella tilanne vaihtelee suuresti paikkakunnittain, sillä esimerkiksi Kotkassa vain alle 14 prosenttia yhtiökokouksista järjestettiin siten, että osakkailla oli mahdollisuus etäosallistumiseen.

”Kannustamme taloyhtiöiden osakkaita aktiivisuuteen ja osallistumaan yhtiökokouksiin. Etäosallistumismahdollisuuden on todettu lisäävän osakkaiden yhtiökokouksiin osallistumista, joten toivomme, että taloyhtiöt oma-aloitteisesti tarjoavat tätä mahdollisuutta osakkailleen”, sanoo Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Laki muuttui jo runsas vuosi sitten

Asunto-osakeyhtiölakiin tehtiin viime vuonna etäosallistumisen helpottamiseen tähtääviä muutoksia. Lakimuutosten myötä vähintään 30 osakehuoneistoa käsittävissä taloyhtiöissä  osakasvähemmistöllä on nykyisin mahdollisuus vaatia oikeutta osallistua yhtiökokoukseen etänä. Kyselyn tulosten perusteella yhtiökokouksen etäosallistumismahdollisuus perustui kuitenkin vain yksittäisissä tapauksissa osakasvähemmistön vaatimukseen. Useimmissa tapauksissa etäosallistumismahdollisuutta tarjottiin taloyhtiön hallituksen omasta aloitteesta.

”Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että osakasvähemmistön oikeutta vaatia etäosallistumismahdollisuutta isoissa taloyhtiössä ei välttämättä vielä tunneta. Toivottavaa tietenkin onkin, että taloyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta etäosallistumiseen ilman, että osakkaat joutuvat sitä erikseen vaatimaan”, Virpi Hienonen sanoo.

Heinäkuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa myös sen, että taloyhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystään siten, että yhtiökokous voidaan pitää täysin etänä, eli fyysinen kokous voidaan jättää kokonaan järjestämättä. Viisi prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista totesi, että heidän yhtiöjärjestystään on muutettu siten, että täysin virtuaalikokouksena pidettävä yhtiökokous on mahdollinen.

Kiinteistöliiton jäsenille tehdyn kyselyn perusteella hiukan useampi kuin joka kymmenes taloyhtiö on lisäksi muuttanut yhtiöjärjestystään siten, että osakkaille on aina tarjottava mahdollisuus etäosallistumiseen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös kieltää tai rajoittaa etäosallistumista, mutta tällaiset kiellot ovat kyselyn perusteella hyvin harvinaisia.

Etäyhtiökokoukset taloyhtiöissä 2023

Lisätiedot medialle:

Virpi Hienonen, johtava lakiasiantuntija

Kiinteistöliitto

puh. 09 1667 6361

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.